O Firmie


Właściciel przedsiębiorstwa Centrum Analiz Europejskich zajmuje się problematyką dotacji ze środków Unii Europejskiej od 2003 roku. Doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy oraz realizacji projektów nabył stojąc zarówno po stronie beneficjentów pomocy, jak i instytucji tę pomoc udzielających.

Wszystkie dotąd stworzone wnioski o dofinansowanie uzyskały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną w instytucjach je przyjmujących. Wartość wszystkich projektów wyniosła blisko 8,5 mln PLN. Godnym podkreślenia jest fakt, że osiągnięto 75% skuteczność w pozyskiwaniu dotacji UE.

Ponadto skutecznie zrealizowano i rozliczono dwa projekty szkoleniowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

W ostatnich konkursach pozyskano dotacje na projekty inwestycyjne dla przedsiębiorstw o wartości ponad 1,5 mln PLN.

Obecnie firma kieruje dużym projektem szkoleniowym oraz mniejszym projektem inwestycyjnym.