Dotacje UE dla firm


Określenie wielkości firmy


Dokumenty związane z dotacjami UE posługują się pojęciem wielkości przedsiębiorstwa i dzielą je na:

  • Duże
  • Średnie
  • Małe
  • Mikro

Podstawowymi wyznacznikami są ilość pracowników, roczne obroty, suma bilansowa i powiązania z innymi przedsiębiorstwami. Status firmy można szybko określić on-line korzystając ze wskazówek zawartych na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw – link do strony Określanie wielkości przedsiębiorstwa.

Dotacje na infrastrukturę (maszyny, budynki itp.)


Inwestycje o wartości powyżej 8 mln PLN


Szukając dotacji UE na inwestycje o wartości powyżej 8 mln PLN należy zwrócić się do programów operacyjnych wdrażanych na szczeblu całego kraju np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

Inwestycje do 8 mln PLN


Najlepszym źródłem na finansowanie inwestycji do 8 mln PLN są Regionalne Programy Operacyjne wdrażane na szczeblu województw.

Inwestycje specyficzne (np. energetyka)


Inwestycje w branżach specyficznych jak energetyka czy służba zdrowia zazwyczaj mają specjalnie wyodrębnione źródła finansowania w ramach poszczególnych programów operacyjnych przeznaczone na ten cel. Niemniej często mogą też być finansowane w ramach ogólnych rozwiązań dla danego rodzaju podmiotów np. przedsiębiorstw prywatnych.

Dotacje na doradztwo i promocję (badania, systemy zarządzania, udział w targach i wystawach)


Istotnym a często niedostatecznie dofinansowanym elementem działalności przedsiębiorstw są udziały w targach i wystawach, bądź implementacja systemów zarządzania np. wg norm ISO 9001 lub ISO 140001. Najczęściej źródłem dotacji UE mogą tu być Regionalne Programy Operacyjne, w ramach których można sfinansować wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania, koszty udziału w misjach wystawienniczych itp.

Dotacje na szkolenia


Podstawowym źródłem dotacji UE na szkolenia jest Europejski Fundusz Społeczny. Jest on implementowany w Polsce przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki. W jego ramach można sfinansować wszelkie projekty szkoleniowe dla osób fizycznych, przedsiębiorstw lub jednej firmy. Jednakże realizacja dużego projektu szkoleniowego nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Dlatego też istnieją możliwości pozyskania dotacji UE na przeszkolenie pracowników w mniejszym zakresie i powiązaniu z inwestycją w maszyny oraz narzędzia.